Giống cá chẽm

Hiện tai chúng tôi đang sản xuất cá chẽm giống (đang có cá giống). chúng tôi đang bán cá do chính mình sản xuất nên đảm bảo chất lượng cá giống tốt nhất cho quý anh chị. hỗ trợ chi phí nếu đơn đặt hàng trên 20000 con

Cá của chúng tôi đã ăn thức ăn tổng hợp tốt. hỗ trợ kĩ thuật trong suốt quá trình nuôi.